ZAKRES PROGRAMOWY:

I OBECNE WYMOGI PRAWNE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI
Regulacje na poziomie wspólnotowym i krajowym, znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych, rozporządzenia wykonawcze.

  ogólne zasady dotyczące przekazywania informacji (informacje obowiązkowe i fakultatywne, rzetelność)
  kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2018/775 z  maja 2018r,wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2019r
  obowiązkowe elementy oznakowania, nazwa i składniki produktu, nazwy obcojęzyczne, zwyczajowe, fantazyjne
  deklarowanie ilościowej zawartości składników QUID, nazwy składników
  podawanie wykazu składników „składnika złożonego”
  znakowanie składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji
  znakowanie wartością odżywczą
  dobrowolne elementy oznakowania - jak się wyróżnić nie wprowadzając konsumenta w błąd
  zasady umieszczania dobrowolnych informacji w tym „Produkt polski” i „Bez GMO”
  znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
  odpowiedzialność przedsiębiorcy za informację na temat żywności
  Interpretacje przepisów na przykładach


II AKTUALNE KWESTIE PROBLEMOWE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA, KONTROLE

  kwestie na które warto zwracać uwagę przy opracowywaniu etykiet
  podejście Inspekcji JHARS w trakcie kontroli prawidłowości znakowania, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
  najczęściej popełniane błędy w znakowaniu
  wytyczne zawarte w przewodnikach