Prawidłowe znakowanie środków spożywczych - aktualności, praktyka stosowania oraz kontrole

Jess Wilder

17 mar 2023

Szkolenie online

ZAKRES PROGRAMOWY:


I OBECNE WYMOGI PRAWNE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

Regulacje na poziomie wspólnotowym i krajowym, znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych, rozporządzenia wykonawcze.


 • ogólne zasady dotyczące przekazywania informacji (informacje obowiązkowe i fakultatywne, rzetelność)

 • kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2018/775 z maja 2018r,wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2019r

 • obowiązkowe elementy oznakowania, nazwa i składniki produktu, nazwy obcojęzyczne, zwyczajowe, fantazyjne

 • deklarowanie ilościowej zawartości składników QUID, nazwy składników

 • podawanie wykazu składników „składnika złożonego”

 • znakowanie składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

 • znakowanie wartością odżywczą

 • dobrowolne elementy oznakowania - jak się wyróżnić nie wprowadzając konsumenta w błąd

 • zasady umieszczania dobrowolnych informacji w tym „Produkt polski” i „Bez GMO”

 • znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za informację na temat żywności

 • interpretacje przepisów na przykładachII AKTUALNE KWESTIE PROBLEMOWE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA, KONTROLE

 • kwestie na które warto zwracać uwagę przy opracowywaniu etykiet

 • podejście Inspekcji JHARS w trakcie kontroli prawidłowości znakowania, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu

 • wytyczne zawarte w przewodnikach