top of page
Markowe opakowania do żywności

SZKOLENIE ONLINE

Opakowania - nowe przepisy, projektowane zmiany
Realizacja obowiązków wynikających z wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP (Single Use Plastics); planowane zmiany w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
 

Szkolenie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw, które w swojej działalności wykorzystują, produkują lub wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach lub same opakowania.

 

Adresaci:  kierownik jakości ds. opakowań i materiałów opakowaniowych, specjalista ds opakowań i pakowania, technolog, specjalista ds. badań i rozwoju, wdrożeń, zarządzania zmianami, działu zakupów, zaopatrzenia produkcji.

 


 


FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

890 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 08.03.2024r.
990 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 08.03.2024r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 14.03.2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
890zł - zgłoszenie do 08.03.
9
90zł - zgłoszenie po 08.03.


Symbol: OP140324

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page