top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Opakowania – nowe regulacje prawne, projektowane zmiany,
znakowanie w aspekcie środowiska 

Trener - ekspert z bogatym doświadczeniem praktycznym, doskonale znający zarówno regulacje prawne jak i rynek opakowań, recyklingu oraz ocen „ekologicznych”Szkolenie dedykowane przedsiębiorcom wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach, producentom materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów a także firmom wprowadzającym wybrane produkty zawierające tworzywa sztuczne.


ZAKRES PROGRAMOWY:

I Podstawy prawne:

 1. Jak polskie prawo wdraża rozwiązania dotyczące opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (Ustawa zmieniająca ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023r. - wprowadzająca przepisy dyrektywy SUP)

 • nowe obowiązki  – zakazy i ograniczenia wprowadzania niektórych produktów, obowiązkowe oznakowanie, naliczanie opłat, alternatywne opakowania, kampanie edukacyjne

 • obowiązki dla wprowadzających butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do
  3 litrów - udział tworzywa z recyklingu, przymocowanie zakrętek, obowiązki osiągnięcia poziomów zbierania

 • wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów produktów

 • jak praktycznie przygotować się do nadchodzących zmian

2. Nadchodzące zmiany prawa UE - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 30 listopada 2022 r. (PPWR)

 • kryteria określające czy opakowania nadają się do recyclingu

 • minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyclingu w opakowaniach tworzyw sztucznych
  – w zależności od materiału i formatu

 • masa danego rodzaju odpadów opakowaniowych, która ma zostać poddana recyclingowi

 • etykietowanie opakowań i pojemników według ujednoliconych standardów

 • zakaz wprowadzania niektórych opakowań

 • minimalizacja wielkości opakowań


3. Spodziewane regulacje prawne

 • Prace nad projektem ustawy wprowadzającej ROP

 • Ustawa o systemie kaucyjnym – stan prac

 • Dyrektywa „Green claims”

 • Traktat plastikowy ONZ

4. Aktualne zagadnienia problemowe z perspektywy wprowadzających do obrotu opakowania
i produkty w opakowaniach

 • Recyklingowalność opakowań, opakowania monomateriałowe  i wielomateriałowe

 • Znakowanie - informacje środowiskowe na opakowaniach: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych wymagań lub kryteriów (przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego, wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji carbonfootprint), udział surowców z recyklingu itd.

 • Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu

 • Inne znaki stosowane przez producentów 

 • Biokompozyty

 • Opakowania z biotworzyw

 

PROWADZĄCY:
Wieloletni główny specjalista ds. ekologii opakowań w COBRO – Instytut Badawczy Opakowań (obecnie
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz), przedsiębiorca, na co dzień realizujący zadania dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw za opakowania produktów wprowadzane na rynek, ekoprojektowania i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym. Posiada doświadczenie w obszarze ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego oraz węglowego. Specjalizuje się w technologiach recyklingu, projektowaniu systemów pakowania oraz ocen „ekologicznych” opakowań. Współpracuje z przemysłem związanym z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek jak również z praktyczną organizacją systemu zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych. Aktywny działacz gremiów doradczych, Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych przy Ministerstwach. Autor wielu publikacji, wdroż
eń i patentów, ekspert ukierunkowany na ułatwienie działalności przedsiębiorcom w obszarach związanych z opakowaniami, doświadczony trener.

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 00.2024.
890 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 00.2024.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15
:00

Koszt uczestnictwa:
7
90zł - zgłoszenie do 04.
890zł - zgłoszenie po 04
.

 


Symbol: ON120723

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page