top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Wymagania prawne dla opakowań produktów spożywczych w świetle nowego ustawodawstwa 

Aktualne przepisy prawne, wymagania krajowe i UE wraz z ich interpretacją, wymagane dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami.

Szkolenie dedykowane przedsiębiorcom z branży spożywczej wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach, producentom materiałów opakowaniowych, opakowań.

ADRESACI:
Kierownicy jakości ds. opakowań i materiałów opakowaniowych, specjaliści ds opakowań oraz pakowania, technolodzy, specjaliści ds. badań i rozwoju, wdrożeń, zarządzania zmianami, działu zakupów, zaopatrzenia produkcji.


ZAKRES:

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością – zmiana załącznika I  (Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1442 z dnia 11 lipca 2023r.)
   

 2. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
   

 3. Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (Ustawa zmieniająca ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2023r. - wprowadzająca przepisy dyrektywy SUP)
   

 4. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz niektórych innych ustaw  wdrażająca  tzw. system kaucyjny.
   

 5. Nadchodzące zmiany prawa UE - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 30 listopada 2022 r. (PPWR)
   

PROWADZĄCY:
Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności w aspekcie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
R
adca prawny, który od kilkunastu lat specjalizuje się w regulacjach dotyczących opakowań oraz odpadów opakowaniowych.


FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 10.2023.
890 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 10.2023.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 2023r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15
:00

Koszt uczestnictwa:
7
90zł - zgłoszenie do 10.
890zł - zgłoszenie po 10
.

 


Symbol: OZ0901023

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page