top of page

SZKOLENIE ONLINE

Prawne aspekty reklamacji w obrocie konsumenckim
i profesjonalnym - aktualności 2024r


Nowelizacja kodeksu cywilnego (KC) i ustawy o prawach konsumenta (UPK) - ekspert podsumuje praktyczne problemy z którymi borykają się przedsiębiorcy po kilkunastu miesiącach obowiązywania nowego prawa. 

 

PROGRAM:

 

I Regulacje prawne i definicje w zakresie prawa reklamacji – omówienie dotychczasowych przepisów i wyjaśnienie najważniejszych pojęć:
 

 1. Definicje konsumenta, reklamacji, rękojmi i gwarancji

 2. Dotychczasowe działania w zakresie reklamacji:
  - naprawa towaru,
  -wymiana towaru na nowy
  ,
  -zwrot ceny towaru


  Krótkie wyjaśnienia dotyczące obrotu profesjonalnego

 3. Definicje przedsiębiorcy, obrotu gospodarczego między przedsiębiorcami

 4. Dotychczasowe działania w zakresie reklamacji profesjonalistów (gradacja uprawnień)

 5. Przedsiębiorca - konsumentem – zakup dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (uregulowania prawne)

 6. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług – główne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego


II Nowe regulacje prawne w obrocie B2B oraz B2C
 

 1. Rękojmia i gwarancja „po nowemu”

 2. Niezgodność towaru z umową i zgodność towaru z umową a kwestia reklamacji – praktyczne wyjaśnienia w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy

 3. Cena, ach cena – i zmiany na po nowelizacji

 4. Wyprzedaże, obniżki, przeceny czyli Black Friday po nowemu

 5. Hierarchia możliwości w przypadku wystąpienia niezgodności

 6. Naprawa, wymiana na nowy towar/usługę a może odstąpienie – kiedy jakie uprawnienie przysługuje dla przedsiębiorców, kiedy dla konsumentów

 7. Wprowadzenie w błąd kontrahenta/przedsiębiorcy – kiedy faktycznie ma miejsce i jakie uprawnienia przysługują kontrahentowi w tym przypadku

 8. Nieuczciwe praktyki rynkowe – czym są i co każdy przedsiębiorca wiedzieć o nich musi


III Nowe regulacje – zmiana od 2023
Prawa konsumenta czyli dyrektywa Omnibus w natarciu…. Sprzedaż on-line lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 1. Definicje pojęć: usługa cyfrowa i treści cyfrowe w kontekście prawa do odstąpienia od umowy

 2. Usługi cyfrowe w zamian za dane osobowe w zakresie możliwości odstąpienia przez konsumenta od takich umów

 3. Zmiany w obowiązujących obowiązkach informacyjnych – informowanie o „funkcjonalności”, „kompatybilności” i „interoperacyjności” – jak to wykonać w praktyce?

 4. Korzystanie  platform handlowych i obowiązki internetowych platform (definicje platformy handlowej i dostawcy) – obowiązki informacyjne co do towarów i usług, sposoby komunikacji z przedsiębiorcą

 5. Ochrona konsumenta w odniesieniu do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa – wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy

 6. Sprzedaż i działalność przedsiębiorców w Internecie – podsumowanie


IV Praktyczne wskazówki w zakresie procedur oraz dokumentów dotyczących reklamacji – rozwiązywanie case studies wraz z uczestnikami, pytania i odpowiedzi od uczestników

.

PROWADZĄCY:

Ekspert, praktyk,certyfikowany trener Rady Europy (w programie HELP), ceniony trener z zakresu prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów sprzedaży on-line oraz praw konsumenckich). Praktyk w zakresie gwarancji i reklamacji – prowadziła szereg szkoleń m.in. dla największych sieci hurtowych i detalicznych w Polsce

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 00.00.2024r.
890 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 00.00.2024r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin:  00.00. 2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
7
90zł - zgłoszenie do 00.00
890zł - zgłoszenie po 00.00
.

 


Symbol: PR151222

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page