top of page

Szkolenia wewnętrzne

Odpowiadające konkretnym potrzebom, skuteczne oraz rozwiązujące specyficzne problemy firmy - to podstawowe cechy szkoleń in - company. Ten rodzaj zajęć dydaktycznych organizowany jest dla poszczególnych przedsiębiorstw i dopasowany dokładnie do potrzeb zleceniodawcy pod względem programu szkolenia, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu.

PRZEBIEG PROCESU SZKOLENIOWEGO:

 

  1. Wstępny zakres programowy szkolenia  - ustalenie tematyki i zakresu szkolenia

  2. Analiza potrzeb szkoleniowych - przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia.

  3. Ostateczny program szkolenia - przygotowanie szczegółowego programu zajęć.

  4. Szkolenie - w trakcie spotkania uczestnicy mają możliwość przedstawiania i przedyskutowania własnych problemów/przykładów.

  5. Ankieta poszkoleniowa.

  6. Raport podsumowujący  - po zakończeniu szkolenia przygotujemy i prześlemy do Państwa raport opisujący przebieg i ocenę spotkania przez uczestników.

bottom of page