top of page

WEBMINAR:

Opakowania do żywności - nowe perspektywy i strategie

 2022r. ONLINE, godz. 9:00 - 16:00

Warunki uczestnictwa

Termin: 2022r.
Czas: 9:00 - 16:00
Forma: ONLINE
 

Opis

 

Program:

9:00 – 10:00 Opakowania w gospodarce o obiegu zamkniętym, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, aktualny stan prac wdrażania w Polsce unijnych dyrektyw, prognozowane rozwiązania

Konrad Nowakowski,  Prezes PIOIRO, członek Rady Polskiej Izby Opakowań, biegły z zakresu Prawa Ochrony Środowiska

10:00 – 11:00 Bezpieczeństwo opakowań z recyklingu w świetle wymagań prawnych UE

Marzena Pawlicka, Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Bezpieczeństwa Żywności -  PZH

11:00-11:15 Przerwa

11:15 -12:15 Kierunki rozwojowe opakowalnictwa żywności, innowacje materiałowe

prof. dr hab. Anna Żbikowska, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Instytut Nauk o Żywności SGGW

12:15 – 13:15 Trendy w opakowalnictwie żywności - nowoczesne opakowania mogące zastąpić opakowania problematyczne zarówno pod kątem ekologii jak i prawa UE

dr inż. Ewelina Basiak, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Oddział COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań Zespół Ekologii Opakowań Sieć Badawcza Łukasiewicz

13:15-13:45 Przerwa

13:45 14:45 Ekologia opakowań - recycling opakowań,  prawidłowe znakowanie opakowań związane z aspektami środowiska

Krzysztof Wójcik, Kierownik grupy badawczej ekologii i innowacji opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

14:45-15:45 Ekoprojektowanie opakowań, jako realna potrzeba rynku

dr inż. Agnieszka Kawecka, Katedra Opakowalnictwa Towarów, UEK. Ekspert Polskiego Paktu na rzecz Zrównoważonego Wykorzystania Tworzyw Sztucznych
 

Program
Prowadzący
Forma online:
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Koszt uczestnictwa:

690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 31.05.2022r.
790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 31.05.2022r.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania s

Koszt uczesnictwa
Forma online:
 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w webminarium wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 7 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed spotkaniem e-mailowo przesyłamy materiały i link do platformy

 • W dniu wydarzenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po spotkaniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Koszt uczestnictwa:

980 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 13.06.2022r.

Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

bottom of page