top of page

SZKOLENIE ONLINE

Znakowanie napojów spirytusowych i wyrobów winiarskich - aktualne wymagania prawne i praktyczne aspekty

PROGRAM:


I WYMOGI PRAWNE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I WYROBÓW WINIARSKICH

A. Regulacje na poziomie wspólnotowym:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 – znakowanie ogólne

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2019/787 – napoje spirytusowe

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 i rozporządzenie Delegowane Komisji 2019/33 – wyroby winiarskie


B. Regulacje na poziomie krajowym:

 • ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • ustawa o wyrobach winiarskich

 • ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
   

C. Rozporządzenie wykonawcze.

II ZASADY ZNAKOWANIA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I WYROBÓW WINIARSKICH

A. Ogólne zasady znakowania:

 • podstawowe definicje (żywność, obrót, informacje na temat żywności etykieta, etykietowanie)

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za prawidłowe znakowanie

 • rzetelność przekazywania informacji

 • informacje obowiązkowe: nazwa prawna = kategoria, wykaz składników, składniki powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, ilość netto, data minimalnej trwałości, warunki przechowywania lub warunki użycia, kraj lub miejsce pochodzenia, w tym kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika, rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu, informacja o wartości odżywcze, kod identyfikujący partię

 • prezentacja, w tym wymogi językowe 

 • dobrowolne elementy oznakowania - jak się wyróżnić nie wprowadzając konsumenta w błąd, Produkt polski
   

B. Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania wyrobów winiarskich

 • kategorie

 • wskazanie butelkującego, producenta, importera

 • wskazanie miejsca wytworzenia

 • wskazanie zawartości cukru

 • oznaczenia fakultatywne: rocznik, nazwa jednej lub kilku odmian winorośli, określenia tradycyjne dla win z ChNP lub ChOG,określenie odnoszące się do niektórych metod produkcji, odniesienia do nazw jednostki geograficznej
   

C. Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania napojów spirytusowych

 • nazwa prawna

 • wskazanie surowców

 • wyrażenia złożone

 • mieszaniny

 • napoje spirytusowe poddane kupażowaniu

 • odniesienia

 • leżakowanie i dojrzewanie


III  AKTUALNE KWESTIE PROBLEMOWE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA, KONTROLE

   

 • kwestie na które warto zwracać uwagę przy opracowywaniu etykiet

 • podejście Inspekcji JHARS w trakcie kontroli prawidłowości znakowania, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu

 • wytyczne zawarte w przewodnikach

 • interpretacje przepisów na przykładach
   

PROWADZĄCY:

Ekspert, praktyk, Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 28.10.2022r.
790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 28.10.2022r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 04.11. 2022r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
690zł - zgłoszenie do 28.10.
790zł - zgłoszenie po 28.10.

 


Symbol: ZA41122

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page