top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Warunki załadunku pojazdów, mocowania i zabezpieczania ładunków w 2023r. - przepisy i praktyczne problemy

Trener - uznany ekspert z bogatym doświadczeniem praktycznym

ZAKRES PROGRAMOWY:

1.   Warunki załadunku, maksymalne parametry pojazdów i nowe zezwolenia na przejazd pojazdu
      nienormatywnego po nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach   

      publicznych.

 • ograniczenia załadunku wynikające z dopuszczalnych wartości masy, nacisku osi i wymiarów pojazdu

 • wartości parametrów pojazdu, które determinują posiadanie właściwej kategorii zezwolenia

 • zezwolenia na ruch pojazdów nienormatywnych w postaci elektronicznej, wypełnienie wniosków (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)

 • zasady uzyskiwania zezwoleń i zasady korzystania z zezwoleń

 • zakazy ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi na drogach i strefy zakazu ruchu pojazdów

 • przepisy przejściowe dla znaków oznaczających dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu

 • zasady kontroli: masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów

 • odpowiedzialność nadawcy, załadowcy, przewoźnika, kary za nieprawidłowości związane z załadunkiem i ruchem pojazdów

 • konsekwencje wyroku TSUE (C-127/17)
   

2.    Sposób i warunki przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym

 • rodzaje pojazdów jakich dotyczą warunki przewozu określone w rozporządzeniu i umowie międzynarodowej

 • rozmieszczanie ładunków na pojazdach, plan załadunku pojazdu 

    -    obliczanie środka ciężkości ładunku
  -    zasady mocowania i zabezpieczania ładunków niebędących towarami niebezpiecznymi
  -    zasady mocowania i zabezpieczania towarów niebezpiecznych (ADR)
  -    zasady kontroli warunków mocowania i zabezpieczania ładunku
  -    podział odpowiedzialności i kary za nieprawidłowe mocowaniem i zabezpieczanie ładunków


3.    Warunki mocowania ładunków zgodnie z normą EN 12195-1, EN 12640, EN 12642

 • wyjaśnienie pojęć: współczynnik tarcia, współczynniki przyspieszeń, siła napięcia pasa, kąt mocowania,

 • rodzaje metod mocowania i zabezpieczania ładunków

 • obliczanie sił mocowania odciągami

 • ustalanie wymaganej liczby odciągów, ocena możliwości użycia pasów określenia wskazane na etykiecie

 • warunki stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia

 • wymagania dla nadwozi pojazdów i środków mocujących, punkty mocowania odciągowego

 • nadwozie pojazdu jako element mocowania ładunku, certyfikaty dla nadwozi pojazdów
   

4.    Odpowiedzi na pytania

PROWADZĄCY:

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego, specjalizuje się w dziedzinie przepisów związanych z przewozami drogowymi, ekspert Komisji Europejskiej prowadzący szkolenia w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego, w tym mocowania ładunków, praktyk, autor licznych artykułów w zakresie szeroko rozumianych przepisów transportowych, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.
 

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do pierwszego terminu
790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po pierwszym terminie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 2023r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 16:00

Koszt uczestnictwa:
6
90zł - zgłoszenie do.00.
790zł - zgłoszenie po 00.

 


Symbol: ZM310323

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page