top of page
Laboratorium chemiczne

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie
zgodnie z aktualnymi przepisami w 2024 roku.

16 luty 2024r., godz. 9:00 - 15:00


Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowo funkcjonującego systemu zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie, na co warto zwrócić uwagę w kontekście ostatnich zmian i jak przygotować się do ewentualnej kontroli? 

 

Przepisy regulujące kwestię zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie stają się coraz bardziej rozbudowane. Zapewnienie zgodności z prawodawstwem jest procesem ciągłym, wymaga od uczestników rynku aktywnych procedur monitorowania swoich dostawców, regularnego przeglądu wykorzystywanych chemikaliów, nieustannej aktualizacji informacji  i wprowadzania niezbędnych zmian.

 


 

 

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 12.02.2024r.
890 zł + VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 12.02.2024r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 16.02.2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
790zł - zgłoszenie do 12.02.
8
90zł - zgłoszenie po 12.02.


Symbol: ZC160224

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page