top of page

SZKOLENIE ONLINE

Znakowanie napojów spirytusowych i wyrobów winiarskich - aktualne wymagania prawne i praktyczne aspekty

PROGRAM:


OBECNE WYMOGI PRAWNE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH I WYROBÓW WINIARSKICH

Regulacje na poziomie wspólnotowym i krajowym, znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawy o wyrobach winiarskich, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 oraz rozporządzeń sektorowych (RPEiR 1308/2013 i 2019/787 i RDK 2019/33) oraz rozporządzeń wykonawczych.

 

 • ogólne zasady dotyczące przekazywania informacji (informacje obowiązkowe i fakultatywne, rzetelność

 • kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2018/775

 • obowiązkowe elementy oznakowania, nazwa i składniki produktu, nazwy obcojęzyczne, zwyczajowe, fantazyjne

 • deklarowanie ilościowej zawartości składników QUID, nazwy składników

 • znakowanie składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

 • dobrowolne elementy oznakowania - jak się wyróżnić nie wprowadzając konsumenta w błąd

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za informację na temat żywności

 • Interpretacje przepisów na przykładach


II  AKTUALNE KWESTIE PROBLEMOWE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA, KONTROLE

   

 • kwestie na które warto zwracać uwagę przy opracowywaniu etykiet

 • podejście Inspekcji JHARS w trakcie kontroli prawidłowości znakowania, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu

 • wytyczne zawarte w przewodnikach

 • interpretacje przepisów na przykładach
   

PROWADZĄCY:

Ekspert, praktyk, Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

690 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 29.08.2022r.
790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 29.08.2022r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin:19 września 2022.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
690zł - zgłoszenie do 29.08.
790zł - zgłoszenie po 29.08.

 


Symbol: ZA190922

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page