top of page

SZKOLENIE ONLINE

Znakowanie napojów spirytusowych, wyrobów winiarskich i piwa
- wymagania i praktyczne aspekty stosowania prawa

PROGRAM:

   
I. Ogólne zasady znakowania napojów alkoholowych: napoje spirytusowe, wyroby winiarskie, piwa

 

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za prawidłowe znakowanie

 • rzetelność przekazywania informacji

 • prezentacja, w tym wymogi językowe

 • nowe definicje – czytelność, pole widzenia, główne pole widzenia

 • oznakowanie wielopaków

 • nazwa środka spożywczego, nazwy fakultatywne, obcojęzyczne, zwyczajowe, fantazyjne

 • wykaz składników: oznaczenie ilościowe,  składniki powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, substancje dodatkowe – sposób deklaracji i zasada przenoszenia

 • ilość netto, rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu

 • dane identyfikujące podmiotu działającego na rynku

 • kraj lub miejsce pochodzenia, w tym kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika,

 • data minimalnej trwałości i warunki przechowywania lub warunki użycia,

 • kod identyfikujący partię

 • informacja o wartości odżywczej – treści obowiązkowe i dobrowolne, zakres tolerancji

 • etykietowanie elektroniczne

 • dobrowolne elementy oznakowania - jak się wyróżnić nie wprowadzając konsumenta w błąd, Produkt Polski

 • przewodniki UE   
   

II. Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania wyrobów winiarskich

 • kategorie

 • wskazanie butelkującego, producenta, importera

 • wskazanie miejsca wytworzenia

 • wskazanie zawartości cukru

 • oznaczenia fakultatywne: rocznik, nazwa jednej lub kilku odmian winorośli, określenia tradycyjne dla win z ChNP lub ChOG,określenie odnoszące się do niektórych metod produkcji, odniesienia do nazw jednostki geograficznej
   

III. Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania napojów spirytusowych

 • nazwa prawna

 • wskazanie surowców

 • wyrażenia złożone

 • mieszaniny

 • napoje spirytusowe poddane kupażowaniu

 • odniesienia

 • leżakowanie i dojrzewanie
   

IV. Zmiany w oznaczaniu nalewek  - Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 2024 r (obowiązuje od 20 sierpnia 2024 r)  zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, obowiązek podawania rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu produktów bez opakowania

V Aktualne kwestie problemowe dotyczące znakowania, kontrole

 

 • kwestie na które warto zwracać uwagę przy opracowywaniu etykiet

 • podejście Inspekcji JHARS w trakcie kontroli prawidłowości znakowania, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu

  

PROWADZĄCY:

Ekspert, praktyk, Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia do 00.00.2024r.
890 zł +VAT przy wysłaniu zgłoszenia po 00.00.2024r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin:  2024r.

Miejsce: Online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
7
90zł - zgłoszenie do 00.00.
890zł - zgłoszenie po 00.00.

 


Symbol: ZA190424

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page