top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Prawidłowe znakowanie środków spożywczych
- weryfikacja poprawności etykiet

Interpretacja przepisów przez praktyka, możliwość weryfikacji własnych etykiet, kameralne grupy.

PROGRAM:


I Obecne wymogi prawne dotyczące znakowania żywności    
 

 • ogólne zasady dotyczące przekazywania informacji - informacje obowiązkowe i fakultatywne, rzetelność

 • kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2018/775

 • obowiązkowe elementy oznakowania, nazwa i składniki produktu, nazwy obcojęzyczne, zwyczajowe, fantazyjne

 • deklarowanie ilościowej zawartości składników QUID, nazwy składników

 • podawanie wykazu składników „składnika złożonego”

 • znakowanie składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

 • znakowanie wartością odżywczą

 • dobrowolne elementy oznakowania - jak się wyróżnić nie wprowadzając konsumenta w błąd

 • zasady umieszczania dobrowolnych informacji w tym „Produkt polski” i „Bez GMO”

 • znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za informację

 • interpretacje przepisów na przykładach

 

II Kontrole   - najczęściej popełniane błędy, podejście Inspekcji JHARS w trakcie kontroli prawidłowości znakowania, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

PROWADZĄCY:

Ekspert, praktyk, Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł + VAT za uczestnika przy zgłoszeniu do 00.00.2023.
890 zł + VAT za uczestnika przy zgłoszeniu po 00.00.2023.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 2023r

Miejsce: warsztaty online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
7
90 zł - zgłoszenie do 00.00.
890 zł - zgłoszenie po 00.00.


Symbol: ZZ150923

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page