top of page

SZKOLENIE ONLINE:

Prawidłowe znakowanie środków spożywczych
- weryfikacja poprawności etykiet

Interpretacja przepisów przez praktyka, możliwość weryfikacji własnych etykiet, kameralne grupy.

 

PROGRAM:

 • Aktualne przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych: wspólnotowe, krajowe, zmiany, uchylenia, sprostowania, akty delegowane, akty wykonawcze - zestawienie

 • Rzetelne informowanie a wprowadzenie w błąd

 • Ogólne zasady znakowania żywności i odpowiedzialność przedsiębiorcy za prawidłowe informacje

 • Na co zwrócić uwagę przygotowując etykietę – elementy obowiązkowe: czytelność, żywność pakowana, pole widzenia, informacje obowiązkowe –  wyjątki, dostępność  informacji

 • Nazwa (zwyczajowa, opisowa), nazewnictwo a skład i rodzaj produktu, nazwa środka spożywczego, rozmieszczenie treści

 • Wykaz składników, oznaczenie ilościowe składników

 • Substancje powodujące alergie, niezamierzona obecność alergenów, czeskie wytyczne, nazewnictwo i oznaczenie ilości składników

 • Kraj lub miejsce pochodzenia  zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2018/775, obowiązkowa i dobrowolna deklaracja pochodzenia, pochodzenie składnika podstawowego a pochodzenie wyrobu gotowego, składnik podstawowy – identyfikacja, składnik złożony - podawanie wykazu, nazwy składników,  produkty jednoskładnikowe, poziomy geograficzne, prezentacja,  wytyczne KE, wytyczne MRiRW oraz GIJHARS

 • Substancje dodatkowe, aromaty

 • Data minimalnej trwałości a termin przydatności do spożycia

 • Wartość odżywcza – zasady znakowania

 • Dodatkowe dane szczegółowe

 • Dobrowolne znakowanie: Produkt Polski, oświadczenia żywieniowe – warunki stosowania, elastyczność
  Wolne od GMO - przepisy, żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, produkty wieloskładnikowe, zasady znakowania, obowiązki podmiotów – badania i dokumentacja, kontrole
  Przewodniki UE

 • Kontrole  - najczęściej popełniane błędy, podejście Inspekcji JHARS, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
   

PROWADZĄCY:

Ekspert, praktyk, Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

FORMA ONLINE:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy

 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa

 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe

 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link

 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

KOSZT UCZESTNICTWA:

790 zł + VAT za uczestnika przy zgłoszeniu i wpłacie do 00.00.2024.
890 zł + VAT za uczestnika przy zgłoszeniu i wpłacie po 00.00.2024.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu.

 2. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541.

 3. Zmiany odnośnie terminu płatności i kosztów uczestnictwa powinny być uzgodnione z organizatorem szkolenia.

 4. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.

 6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

 8. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.

 9. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 10. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.

 11. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Termin: 00. 2024r

Miejsce: warsztaty online

Godz. 9:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa:
7
90 zł - zgłoszenie do 00.00.
890 zł - zgłoszenie po 00.00.


Symbol: ZZ250324

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

bottom of page