top of page
Najbliższe wydarzenia
Szkolenie

Bezpieczeństwo pracy przy wykorzystaniu wózków jezdniowych
– transport wewnętrzny i magazynowanie

7 grudnia 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Klasyfikacja mieszanin w systemie CLP - jak zaklasyfikować lub sprawdzić klasyfikację mieszaniny na podstawie zawartości i klasyfikacji składników

8 grudnia 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu czynników chemicznych - przepisy i praktyka

13 grudnia 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00


Najbliższe wydarzenia
 
książki prawnicze

Prawo transportowe dla nadawców - aktualności 2023r., analiza kontrowersyjnych przypadków

18 grudnia 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 16:00

Opakowania do żywności

Opakowania - nowe przepisy, projektowane zmiany, znakowanie w aspekcie środowiska

 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Warunki załadunku pojazdów, mocowania i zabezpieczania ładunków w 2023r.
- regulacje prawne i praktyczne problemy

 

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Znakowanie napojów spirytusowych i wyrobów winiarskich - aktualne wymagania prawne i praktyczne aspekty

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Prawidłowe znakowanie środków spożywczych - aktualności

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Prawne aspekty reklamacji w obrocie konsumenckim  i profesjonalnym - zmiany od 2023r

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

bottom of page