top of page
Najbliższe wydarzenia
Pracownik laboratorium

Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań zawartych w niej informacji
 

16 czerwca 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Pudełko kartonowe

Opakowania - nowe regulacje prawne, projektowane zmiany, znakowanie w aspekcie środowiska

20 czerwca 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Branżowe:
Spożywcze

Prawidłowe znakowanie środków spożywczych - interpretacja przepisów

21 czerwca 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00


Najbliższe wydarzenia
 
Laboratorium chemiczne

Klasyfikacja mieszanin w systemie CLP - jak zaklasyfikować lub sprawdzić klasyfikację
mieszaniny na podstawie zawartości i klasyfikacji składników zawartych w niej informacji

30 czerwca 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Petriego

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych w świetle REACH i CLP

lipiec 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Moving Truck

Warunki załadunku pojazdów, mocowania i zabezpieczania ładunków w 2023r.
- regulacje prawne i praktyczne problemy

 

czerwiec 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Zakłady chemiczne

Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu czynników chemicznych - przepisy i praktyka

czerwiec 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Umowa

Prawo transportowe dla nadawców - aktualności 2023r., analiza kontrowersyjnych przypadków

wrzesień 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 16:00

sprawiedliwość Skala

Prawne aspekty reklamacji w obrocie konsumenckim  i profesjonalnym - zmiany od 2023r

lipiec 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

bottom of page