top of page
Najbliższe wydarzenia
Pracownik laboratorium

Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu czynników chemicznych
- przepisy i praktyka

22 marca 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Petriego

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych
w świetle rozporządzeń REACH i CLP - aktualności 2023r.

30 marca 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00


Najbliższe wydarzenia
 
Moving Truck

Warunki załadunku pojazdów, mocowania i zabezpieczania ładunków w 2023r.
- regulacje prawne i praktyczne problemy

 

31 marca 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Laboratorium chemiczne

Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań dotyczących zawartych w niej informacji

21 kwietnia 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Umowa

Prawo transportowe dla nadawców - aktualności 2023r., analiza kontrowersyjnych przypadków

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 16:00

sprawiedliwość Skala

Prawne aspekty reklamacji w obrocie konsumenckim  i profesjonalnym - zmiany od 2023r

Branżowe:
Spożywcze

Prawidłowe znakowanie środków spożywczych - aktualności, praktyka stosowania oraz kontrole

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

bottom of page