Najbliższe wydarzenia
 
Koszyk spożywczy

Prawidłowe znakowanie środków spożywczych - aktualności,praktyka stosowania oraz kontrole

Umowa

Prawne aspekty reklamacji w obrocie konsumenckim  i profesjonalnym - aktualności,

16 grudnia 2022r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Laboratorium chemiczne

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych
w świetle rozporządzeń REACH i CLP - aktualności 2021-2022

Obowiązek zgłaszania niektórych mieszanin i wyrobów do baz danych prowadzonych przez Europejską Agencję Chemikaliów (PCN, SCIP)

styczeń  2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00