top of page
Najbliższe wydarzenia
Koszyk spożywczy

Wymagania prawne dla opakowań produktów spożywczych w świetle nowego ustawodawstwa

9 października 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

wina

Znakowanie napojów spirytusowych i wyrobów winiarskich - aktualne wymagania prawne

 20 października 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Klasa chemiczna

Klasyfikacja mieszanin w systemie CLP - jak zaklasyfikować lub sprawdzić klasyfikację
mieszaniny na podstawie zawartości i klasyfikacji składników

24 października 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00


Najbliższe wydarzenia
 
Laboratorium chemiczne

Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań zawartych w niej informacji

2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Opakowania do żywności

Opakowania - nowe przepisy, projektowane zmiany, znakowanie w aspekcie środowiska

 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Moving Truck

Warunki załadunku pojazdów, mocowania i zabezpieczania ładunków w 2023r.
- regulacje prawne i praktyczne problemy

 

lipiec 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Zakłady chemiczne

Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu czynników chemicznych - przepisy i praktyka

lipiec 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Umowa

Prawo transportowe dla nadawców - aktualności 2023r., analiza kontrowersyjnych przypadków

wrzesień 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 16:00

sprawiedliwość Skala

Prawne aspekty reklamacji w obrocie konsumenckim  i profesjonalnym - zmiany od 2023r

lipiec 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych

listopad 2023r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

bottom of page