top of page
Szkolenia otwarte online
książki prawnicze

 Prawo transportowe dla nadawców - aktualności 2024r., analiza kontrowersyjnych przypadków

8 lipca 2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 16:00

Szkolenie

 Znakowanie napojów spirytusowych, wyrobów winiarskich i piwa - wymagania
i praktyczne aspekty stosowania prawa

2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

szkolenie

Prawidłowe znakowanie środków spożywczych

czerwiec 2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00


Najbliższe wydarzenia
 
Szkolenie

 Prawne aspekty reklamacji w obrocie konsumenckim  i profesjonalnym - aktualności 2024r

czerwiec 2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 16:00

Półki magazynowe od góry

Bezpieczeństwo pracy przy wykorzystaniu wózków jezdniowych – transport wewnętrzny i magazynowanie

czerwiec 2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu czynników chemicznych - przepisy i praktyka

lipiec 2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 16:00

szkolenie

Klasyfikacja mieszanin w systemie CLP - jak zaklasyfikować lub sprawdzić klasyfikację mieszaniny na podstawie zawartości i klasyfikacji składników

 

2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

Szkolenie

Opakowania - nowe przepisy, projektowane zmiany, znakowanie w aspekcie środowiska

2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

szkolenie

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych

2024r., szkolenie online, godz. 9:00 - 15:00

bottom of page